ARHAVİ DİRENİYOR!

Bugün burada ülkemiz ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu çok büyük bir ekolojik yıkıma karşı bir kere daha dur demek, derelerimizin sesi ve çığlığı olmak toplandık. Yurdumuzun dört bir yanı vahşi bir şekilde enerji üretimi adı altında derelerı kurutmak isteyen bir saldırı altındadır. Bu saldırı sonucunda: Enerji ihtiyacı adına, ülkemizin bütün dereleri kaynağından denize döküldüğü yere […]

arhavi ced protestosu (2)

Bugün burada ülkemiz ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu çok büyük bir ekolojik yıkıma karşı bir kere daha dur demek, derelerimizin sesi ve çığlığı olmak toplandık. Yurdumuzun dört bir yanı vahşi bir şekilde enerji üretimi adı altında derelerı kurutmak isteyen bir saldırı altındadır. Bu saldırı sonucunda: Enerji ihtiyacı adına, ülkemizin bütün dereleri kaynağından denize döküldüğü yere kadar  Hidro Elektrik Santrallar inşa edilerek kurutulmak isteniyor. Böylece tüm derelerimiz  borular içine hapsedilecek, sular doğal yatağından koparılacak ve dere yataklarına sadece yüzde on oranında komik düzeyde bir can suyu bırakılacaktır.

Bir ülke düşünün ki; hiçbir ayrım ve istisna olmadan, tüm derelerinin tüm düşüsünde HES inşa edilmiş, böylece derelerın aktığı bütün vadilerin suyu kurutulmuş olsun. Eğer bu yıkıma dur diyemez ve bu yıkımı durdurmaz isek; tüm derelerimiz ama tüm derelerimiz KURUTULACAKTIR. Sadece Arhavi’de 14 adet HES santralı yapılması planlanmaktadır.Santrallar planlandığı gibi yapılır ise; hemen yaylaların altından başlayarak, denize kadar bütün derelerimiz yüzde on oranında suya mahküm edilecek, yani kurutulacaktır.

Bu saldırı kapsamında Kapisre Deremiz de nasibini almıştır. Yapılamk istenen Kavak HES projesi ile Kapisre Deresinin Orçi ve Sidere deresi kollları adeta kurutulacaktır. Konaklı ve Kemerköprü Köyleri ile Cumhuriyet Mahallesini tahrip edilecek, Cumhuriyet mahallesinde benzeri olmayan bir şekilde evlerin arasında ve imarlı alanda, burda yaşayan insanları sürekli gürültüsü ile rahatsız edecek, yaşam alanlarını bölecek, bazı aileleri yerinden yurdundan edecek bir santral inşaatı yapılacaktır.

Kavak HES projesinin çeşitli hileler ile yapılmış bulunan ÇED Raporu daha önce açtığımız dava sonucunda iptal edilmişti. İptal edilen ÇED Raporunda derenin ortalama akışının yüzde onu kadarının dereye “can suyu” adı altında bırakmayı reva görmüşlerdi. Bu sözde “Can Suyu” nun  proje dışındaki alanlardan alınan en kesitler ile hesaplandığı, yani sahtekarlık yapıldığı mahkeme kararı ile belirlendi. Şimdi aynı ÇED Raporunu biraz allayıp pullayıp yeniden onaylamışlar. Yeni ÇED Raporunda ütfetmişler, yüzde 11 olan can suyu ortalamada yüzde 13 civarına çıkarmışlar. Böylece mahkeme kararının gereklerini yerine getirdiklerini söylüyorlar.Yine, eski ÇED Raporunda olduğu gibi şirketin karını maksimuma çıkartmayı amaçlayan, blimsellikten uzak yalan yanlış hesaplar yapılmış. Bu derede yaşayan deniz alası yok sayılmış.Kültürümüz, dere ile olan bağımız, yok sayılmış.Bu projenin sosyal etkileri yok sayılmış.Bizim dere sevdamız yok sayılmış.Buna razı olmayacağız.OLMUYORUZ.

Yeniden; hem ÇED iptal hem de imar planı iptal davaları açıldı.Yakında sonuç vermesini bekliyoruz. Daha önce olduğu gibi bu davaları da kazanacağımza inancımız tamdır. Şirket de bunu biliyor olmalı ki; yangından mal kaçırırcasına gece demeden gündüz demeden işe koyuldu. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışma bölgede yaşıyan insanların yaşam kalitesini bozmaktadır.Artvin Valiliğine sesleniyoruz.Verdiğiniz gece çalışma izni hukuka aykırıdır. Bu konuda açtığımız iptal davası devam etmektedir.Artvin Valiliği tarafından insanı hiçe sayan ve yasalara aykırı olan gece çalışma izini hemen iptal edilmelidir.

Bizler Arhavi Doğa Koruma Platfomu olarak, yöremizde yapılan çevreye saygılı yatırımlara karşı çıkmadık.Çıkmıyoruz.Çıkmayacağız.Yöremizde bulunan iş ve aş ihtiyacının da farkındayız.Fakat; bu şekilde yatırım adı altında yapılan vahşi işlere,köylerin ortasında kömür tesisi yapılmasına, yine köylerin hemen yakınında taşocakları açılmasına, vadilerimizin birer taşocağı üssü haline getirilmesine karşıyız. Bu tür tesisler çok sınırlı olarak va sadece yerel ihtiyaçları karşılamak üzere çok uygun yerlerde yapılmaldır.  Yapılması planan HES tesislerinin ise tümüne karşıyız.Şehrin imarlı alanı içerisinde, konut yerleşimlerinin ortasında yapılması planlandığı için Kavak HES projesine iki kere karşıyız.

Kavak HES Projesi hakkında yeniden verilen ÇED Olumlu kararı hukuka uygun değildir.Yapılan Can suyu hesapları yanlıştır.Doğanın ihtiyacı olan su dereden uzaklaştırılmaktadır. Bir kasabanın imarlı alanı içerisindeki HES yapılması kabul edilemez.Şimdiden insanların yaşam alanları yaşanmaz hale gelmeye başlamıştır.

KAVAK HES İNŞAATI HEMEN DURDURULMALIDIR

ARTVİN VALİLİĞİNİN VERDİĞİ GECE ÇALIŞMA İZNİ İŞKENCEDİR

ArHAVİ’DE HESLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ,

SUYUMUZA DOKUNDURTMAYACAĞIZ

ARHAVİ DOĞA KORUMA PLATFORMU

 

18526_1771938326365742_537632380928232624_n arhavi ced protestosu (7) arhavi ced protestosu (6) arhavi ced protestosu (5) arhavi ced protestosu (4) arhavi ced protestosu (3) arhavi ced protestosu (2) arhavi ced protestosu (1)

 

 

 

 

 

 

0 comments