Arhavi halkı kazandı!

MNG’nin usulsüz yolu, 8 bin 157 TL. Para cezasıyla ikinci kez mühürlendi. Artvin İl Özel İdaresi, Kamilet Vadisi’ne usulsüz bir şekilde yapılan HES yolunu ikinci kez mühürledi ve İmar Kanu’nun 32. Maddesine aykırı hareket ederek, mührü söken ve yol inşaatını sürdüren Orta HES Projesi’nin sahibi MNG firması, yapı müteahhidi ve şantiye şefine ayrı ayrı olmak üzere […]

1 (1)

MNG’nin usulsüz yolu, 8 bin 157 TL. Para cezasıyla ikinci kez mühürlendi. Artvin İl Özel İdaresi, Kamilet Vadisi’ne usulsüz bir şekilde yapılan HES yolunu ikinci kez mühürledi ve İmar Kanu’nun 32. Maddesine aykırı hareket ederek, mührü söken ve yol inşaatını sürdüren Orta HES Projesi’nin sahibi MNG firması, yapı müteahhidi ve şantiye şefine ayrı ayrı olmak üzere 2,719 ,41 TL para cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Artvin İl Encümen’ine sevk edilen dosya onanırsa 8 bin 157 TL. Para cezası verilmiş olunacak. Artvin İl Özel İdaresi’nin kararıyla jandarmanın mührünü sökerek inşaatı sürdüren MNG, yasaları çiğnemekle kalmamış, yol adı altında vadiyi tahrip etti. Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Orhan Yazıcı ve Artvin Vali yardımcısı Yılmaz Kurt imzasıyla hazırlanan yazıya göre mühürleme süreci şöyle gelişti:

“HES projesi kapsamında yapımına başlanan HES yol inşaatı, kurumumuz tarafından 8 Mayıs 2014’te mühürlendi. Ancak ilgililer tarafından mühürlenen yol inşaatın yapımına devam edildiği iddia edildi. 19 Haziran 2014’te yerinde inceleme yapılarak, HES Yolu’nun izinsiz yapılıp yapılmadığı, mühürleme işlemi yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İzinsiz olduğu tespit edilen inşaatı ikinci kez mühürlendi. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü, verilen izinde ısrar edince, Artvin İl Özel İdare, hukuk müşavirliğine yazıyla görüş sordu. Müşavirlik, “Daha önce yine Kamilet Vadisi’nde projelendirilen Taşlıkaya HES projesi için yine Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ‘sondaj ulaşım yolu’ izni vermiş olduğu ancak Rize idare Mahkemesi, ‘HES ve yol bir bütündür, imar planı onaylanmadan yola izin verilemez’ gerekçesiyle bu izni iptal ettiğini bildirdi.

Gelen görüş yazısına istinaden tespit edilen yol çalışması hakkında imar kanunun 32. maddesine aykırılık nedeniyle proje sahibi firmaya, yapı müteahhidine ve şantiye şefine ayrı ayrı olmak üzere 2,719, 41 TLM para cezasıyla cezalandırılmasına, İl Özel İdaresi’nin 26. Maddesi gereği konunun Artvin İl Encümeninde görüşülerek karara varılması istendi.”

Arhavi Doğa Platformu Sözcüsü Hasan Sıtkı Özkazanç. karar ve sürecini şöyle değerlendirdi; “MNG’nin Artvin İl Özel İdaresinin 28 Mayıs tarihinde, yola imar planları onanmadan BAŞLAMAYIN demesine rağmen işe başlaması, işe başladıktan sonra yasa dışı çalışmanın mühürlenmesine karşın mühür kırarak kaçak şekilde işe devam etmesi ve ancak ikinci kere mühürlenmesi sonrasında durması, yasalara ve kamu otoritesine karşı gelmesi, adeta yangından mal kaçıcıcasına iş yapması, yaptıkları işin haksızlığından olsa gerek diye düşünüyoruz. Yol yakınken MNG firmasını Kamilet Vadisi gibi bir vadiyi tahrip etmeden bu projeden vaz geçmesini talep ediyoruz Açtığımız Orman izni iptal davasının da lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Kamilet Vadisinin bir an önce koruma statüsünün belirlenmesini ve eko turizm vb faaliyetler için ayrılmasını, bu şekilde insanlığa hizmet vermesini istiyoruz. Çünkü Kamilet Vadisi, Dünya’nın tehlike altındaki en önemli 34 karasal ekolojik bölgesinden biri. Yaklaşık 1100 bitki ve biyolojik çeşitlilik açısından da Türkiye’nin en önemli havzalarından biri. Bu vadide yetişen bitkilerin yüzde 40’ı tıbbi nitelikte.”

 

0 comments