Artvin’de Eğitim-Sen’den bir günlük grev

Eğitim-Sen Artvin Şubesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan 2014 bütçesini protesto ederek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Bir günlük iş bırakma eylemi yapan Eğitim-Sen mensubu grup, öğlen saatlerinde Artvin Kızılay Merkezi önünde bir basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş yaptığı konuşmada bütçeden haklarını almak için […]

1 (3)

Eğitim-Sen Artvin Şubesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan 2014 bütçesini protesto ederek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Bir günlük iş bırakma eylemi yapan Eğitim-Sen mensubu grup, öğlen saatlerinde Artvin Kızılay Merkezi önünde bir basın açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş yaptığı konuşmada bütçeden haklarını almak için grevde ve alanlarda olduklarını dile getirdi. Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş yaptığı açıklamada; “İktidara geldiği tarihten bu yana emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir hayat sunmayan AKP’nin yağma ve talan bütçesine karşı sesimizi yükseltmeye, bütçeden hakkımızı almak için grevdeyiz, alanlardayız. Bugün bir kez daha emek için, halk için bütçe diyoruz. Bugün 19 Aralık. Adını utanmadan ‘Hayata Dönüş’ koydukları katliamın 13. yıldönümü.

Devlet 19 Aralık’ta 20 hapishanede 28 devrimci tutsağı katletti. Bayrampaşa hapishanesinde 6 kadını diri diri yaktı. 13 yıl geçti, katiller hala cezalandırılmadı. Yetmiyormuş gibi devlet övünç madalyasıyla ödüllendirildiler. Her zaman ve her yerde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, demokrasinin, bağımsızlığın, savaşsız ve sömürüsüz bir yaşamın savunucuları;
Ekmek, adalet ve özgürlük için mücadele edenler; geleceğine sahip çıkanlar; erkek egemen sisteme karşı toplumsal cinsiyet eşitliği için direnenler, bugün onurlu ve insanca yaşam hakkımız için buradayız! Çünkü biliyoruz, direne direne kazanacağız!

Eşitliğin, Adaletin Ve Da­yanışmanın Hüküm Sürdüğü Bir Gelecek İstiyoruz
İnsanın insanı sömürmediği; hiçbir halkın dil, din, kültür farkı nedeniyle baskı görmediği;
İnsanların açlıktan ölmediği; çocukların savaşlar sonucunda anasız babasız kalmadığı;
Milyonların işsizliğe, açlığa, sefalete ve güvencesizliğe mahkûm edilmediği;
Doğanın talan edilmediği; emperyalizmle ekonomik-siyasi-askeri her türlü bağımlılık ilişkisinin son bulduğu, topraklarımızın NATO toprakları olmadığı; Türkiye’de, Ortadoğu’da ve bütün dünyada barışın, kardeşliğin, eşitliğin, adaletin ve da­yanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek istiyoruz.

Bu düzende hangi taş kalksa altından yolsuzluk, kokuşmuşluk çıkıyor. Ülkeyi 11 yıldır fitne fesatla yönetenlerin tüm pislikleri ortada.

Şimdi Hesap Sorma Günüdür

Bugün AKP dilediği gibi kaynakları topluyor, kullanıyor ve dağıtıyor. Emekçilerin birikimlerine el konularak, ağır vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taşeronluğuna, toplumun tüm ezilenlerini baskı altında tutacak şiddet mekanizmalarına, gerici temelde toplumsal yaşamı yeniden dizayn etmeye aktarılıyor.

Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahı arttıracak yatırımlara değil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarılıyor.

Bu kaynaklar barış için değil, savaş için harcanıyor. KESK olarak bütçeden genel taleplerimiz çok net; Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını, Herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını, Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, Maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini, Kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını, Baskı, tutuklama ve sürgüne son verilmesini, istiyoruz!

Gelir Dağılımında Adaleti Sağlayan Bir Bütçe İstiyoruz!

Vergi yüzsüzleri için teşvikler peş peşe sıralanırken, servet vergisi hala alınmazken,
Bu ülkede vergi yükünün yoksulluğun pençesindeki emekçilere, açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, gençlere, kadınlara, işsizlere yıkılmasını reddediyoruz!

İnsanca bir yaşam hakkını kazanana dek mücadelemiz sürecek!

Aileleri ile birlikte 15 milyonu aşkın kamu emekçisinin, emeklinin taleplerini yok sayan, emekçilerin alın teriyle kazanılmış hakları çöpe atan, yoksulluğu dayatan satış sözleşmesini tanımıyoruz!

Bizler, Savaş Değil Barış Bütçesi İstiyoruz!

Bütçede eğer bir tasarruf yapılacaksa savunma harcamalarından yapılmasını,
Suriye’ye yönelik emperyalist saldırganlığın taşeronluğundan vazgeçilmesini istiyoruz.  Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü süreciyle birlikte savaş harcamaları küçüleceği yerde büyümektedir. Barış halkların dilindeyken bütçenin savaşın değil, barışın-kardeşliğin bütçesi olmasını istiyoruz! Adımız kadar şunu iyi biliyoruz; hak verilmez, alınır! Onlar da biliyorlar, söyleyecek daha çok sözümüz, değiştirecek gücümüz var, Bugüne kadar ne baskıları, ne de gazları bu sesi kısabildi.

Şimdi haklarımıza sahip çıkma zamanıdır!

Emekten ve halktan yana bütçeden haklarımız için, insanca yaşam, güvenli bir gelecek için çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakabilmek için; bu ülkenin eğitiminden sağlığa, adaletinden ulaşımına kamu hizmeti üretenleri olarak AKP hükümetini uyarıyoruz!

Kurduğunuz karanlığın parçası olmayacak, savaşın-rantın-sömürünün, gericiliğin bütçesini kabul etmeyeceğiz! Emeğin, halkın olmayan bu bütçeyi derhal geri çekin” ifadelerine yer verdi.

Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)

0 comments