Artvin’in “içme suyu” tehdit altında!

Artvin’de çıkarılmak istenen başta altın olmak üzere 4. Grup maden projesi 25 yıldır Artvin halkını tedirgin ediyor. Artvinliler özellikle şehrin üstünü boydan boya kaplayan 4 bin 406 hektarlık alanın 17 Şubat 2012 tarihinde ihaleye çıkarılmasıyla daha büyük bir endişe içine girdi. Hukuki ve demokratik haklarını kullanarak gereken mücadeleyi aynı şekilde vermeye başladı. Artvin Cerattepe Mevkii, […]

erol_cagall

Artvin’de çıkarılmak istenen başta altın olmak üzere 4. Grup maden projesi 25 yıldır Artvin halkını tedirgin ediyor. Artvinliler özellikle şehrin üstünü boydan boya kaplayan 4 bin 406 hektarlık alanın 17 Şubat 2012 tarihinde ihaleye çıkarılmasıyla daha büyük bir endişe içine girdi. Hukuki ve demokratik haklarını kullanarak gereken mücadeleyi aynı şekilde vermeye başladı.

Artvin Cerattepe Mevkii, konum olarak, coğrafi yapı olarak madencilik yapılamayacak onlarca özellik ve gerekçe taşırken, maden şirketi sadece maden çıkarma gerekçesiyle bölgeye girmenin peşinde.

Bu nedenlerden birisi de Su rezervleri ve yüzde 80’lere varan eğimde heyelanları engelleyen doğal yaşlı ormanların olumsuz etkilenerek yok olması. Bu konuda onlarca bilimsel rapor ve mahkeme kararları var. Verilen kararlarda bu gerekçe öne çıkarılarak; “Ya Artvin Ya maden” tercihi yapılması gerektiği açıkça yazılıyor. Buna karşın maden şirketi uyduruk ÇED’lerle kendilerine verilen maddeleri düzlettiklerini, dolayısıyla madenciliğe başlama şartlarını tamamladığını iddia ediyor.

Maden şirketi 10 gün önce bir basın toplantısı yaparak kendini savundu. Yapılan açıklamada kendilerinin hukuka uygun şekilde hareket etiklerini, Artvin halkının hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde kendilerinin Ceratepe’ye girmesini engellediğini iddia etti.

Cerattepe’ye girilmemesi gereken nedenlerden birisi de burada bulunan su havzaları. Şirket yetkilisi su konusunda, burada suyun olmadığını iddia etti. Şirket hazırlanan son Nihai ÇED raporunda suyun Genya bölgesinden geldiğini, dolayısıyla Artvin’in suyunun kirlenmemesinin mümkün olamadığını Cerattepe’de suyun olmadığını söyledi.

Bu iddiaya belgelerle cevap veren ve sert tepki gösteren yeşil Artvin Derneği Eski Yönetim Kurulu üyesi Erol Çağal, özellikle maden şirketinin ÇED raporunda yer alan Artvin’in sularının nerden geldiği tablosu içinde yazılan Yedigözeler suyunun saniyede 50 LT olarak Artvin’e akıtıldığı şeklindeki ibareyi önce Yedigözeler suyunun merkeze akıtılıp akıtılmadığını öğrenmek için Birliğin bürosuna gitti. Ardından Artvin Belediyesi’ne giderek başkan yardımcısı Erkan Yazan’a Yedigözelerden saniyede 50 LT suyun Artvin Merkez’e belediyeye akıtılıp akıtılmadığını sordu. Yazan, Yedigözelerdeki suyun belediye sınırları içine girmediğini, dolayısıyla ÇED raporunda yazılan ibarenin doğruyu yansıtmadığını söyledi. Aynı Şekilde Yedigözeler İçme Suyu birlik başkanı Mustafa Keskin, suyun 8 köye verildiğini, belediyeye verilmediğin doğruladı.

Bu durumda maden şirketi Artvin Merkezle alakası olmayan saniyede 50 LT aktığını iddia ettikleri Yedigözeler suyunun neden Artvin’e verilmediği halde bu şekilde yazıldı?

Cerattepe’de madenciliğin yapılamayacağının en önemli nedenlerinden birisi olan su meselsini halletmek için böyle bir algı yanıltmasına başvurduğunu savunan Erol Çağal; “Bakın, 1990’larda o zamanın maden şirketi Cominco’nun hazırladığı ÇED’de nerede su var, bu sular nasıl etkilenecek? Çok açık bir şekilde yazıyor. Vu raporda, suların temiz, içilebilir kaliteli su olduğu, madencilik yapıldığı taktirde kirleneceği, olumsuz bir şekilde etkileneceği yazılıdır. Bunlar önce suyun varlığını aynı şekilde kabul etmişler ama kirli olduğunu yazdılar.

Şimdiki ÇED raporlarında bu bölgede su olmadığını, yazmışlar. Suyun Yedigözelerden Artvin’e geldiğini bir tablo ile belirtmişler. Ama şunu bilmiyorlar ki; Yedigözelerden bir damla su Artvin-Merkeze gelmiyor. Bunu gerek Yedigözeler İçme suyu birlik başkanı, gerek Belediye Başkan yardımcısı da doğruluyor. Ama geçenlerde şirketin yaptığı basın toplantısında yapılan açıklamanın bir bölümünde aynen şöyle deniyor;

“Ayrıca Artvin kentinin su kaynakları da Genya bölgesinde yer almaktadır. İlginçtir ki, bu bölgede kesilen ağaçlarla ilgili en küçük bir muhalefet ve direnç ifade edilmemiştir. Bu türden çelişkilerle örülü bulunan maden muhalefeti her geçen gün inandırıcılığını da yitirmeye mahkumdur. Artvin’deki maden muhalefetinin hayal, fantezi ve iftiralarla örülü suçlamalarında çokça kullandığı argümanlardan birisi de içme suyu kaynaklarının zarar göreceği ve suların zehirleneceği yalanıdır.

Bilindiği üzere Artvin’in üstünde Cerattepe ve Genya dağlık alanları yer alır. Artvin’in içme suyu da maden karşıtlarının dediği gibi Cerattepe’den değil, Genya bölgesinden temin edilmektedir. Yani, Certattepe’de Artvin’in içme suyu kaynağı yoktur.”

Burada şirket kendi kendisini yazdıkları ÇED ile çelişkiye düşerek yalanlıyor. Ne diyor ÇED’lerinde, Cerattepe’de madencilik yapabilmek için yer altı suyunun 20 metre düşürülmesi gerekiyor. Bu nedenle de drenaj yapılacağı belirtiliyor. Bunun yanında daha önceki ÇED’de yer alan bu bölgedeki suların kirleneceği gerçeğini de gizlemişler. Bu bölgedeki temiz su havzaları zarar gördüğünde bundan sadece Artvin halkı değil, tüm canlı ve bitki örtüsü, toprak büyük zarar görecektir. Su kanununa göre burada madencilik gibi çevreyi ağır bir şekilde tahrip eden çalışmanın yapılmaması gerekiyor.

Kanunen bu suç teşkil ediyor. Su kanunu ile ilgili araştırmayı birkaç kez yerel basında yayınlatmıştım. Bir kere daha yayınlanması gereği ortaya çıkmıştır. Ben ÇED içinde yer alan ve gerçeği yansıtmayan bir ibarenin oryaya çıkarılarak halkın bilgisine sunulması gerektiğini, Artvin halkının gerçeği bilme hakkının olduğunu düşünerek ilgili birimlerden Yedigözeler İçme suyu Birliği ile Artvin Belediyesi’nden bunun aslının olmadığını sordum. Her iki kurumdan da böyle bir bilginin doğru olmadığını teyit ettirdik.

Ben şimdi bir vatandaş olarak şirket yetkililerine soruyorum; Bu ÇED’i kime, nasıl hazırlattınız? Yedigözeler Suyu’nun saniyede 31 LT 8 köye akıtıldığını biliyoruz. Yedigözeler suyunun saniyede 50 LT suyun Artvin’e akıtıldığı bilgisini kimden aldınız? Kaldı ki; Cerattepe Bölgesinde suyun olmadığını iddia ediyorsunuz. Genya tarafından geldiğini söylüyorsunuz. Şirket 4 bin 406 hektar alanı maden sahası olarak almıştır. Bu alanın içinde Genya’da yer almaktadır. Artvin’in tamamını yok etmektedir. Nereden bakarsanız bakın, bu ÇED’de diğerlerinin takla attırılmış şeklinden başka bir şey değil. “dedi.

su_harita1 (Maden fabrika dersinin Üzerindedir) DSC_0174 Adsız erol_cagall

0 comments