“Bir kitap da sen ver”

Artvin’in Borçka ilçesi Yeniyol Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Kitap Kumbarası için “Bir Kitap Da Sen Ver” projesini 7 Mart Cumartesi günü başlatılıyor. Artvin Başarıyı Artırma Projesi (ARTBAP) Okullar Hayat Olsun kapsamında Borçka’nın 93. Kurtuluş Yıldönümünde 7 Mart Cumartesi günü Borçka Yeniyol Ortaokulu Müdürlüğü bünyesinde Borçka Belediyesi ve Hükümet Konağında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde Kitap Kumbarası […]

1 (4)

Artvin’in Borçka ilçesi Yeniyol Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Kitap Kumbarası için “Bir Kitap Da Sen Ver” projesini 7 Mart Cumartesi günü başlatılıyor. Artvin Başarıyı Artırma Projesi (ARTBAP) Okullar Hayat Olsun kapsamında Borçka’nın 93. Kurtuluş Yıldönümünde 7 Mart Cumartesi günü Borçka Yeniyol Ortaokulu Müdürlüğü bünyesinde Borçka Belediyesi ve Hükümet Konağında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde Kitap Kumbarası açılışı yapılacaktır. Kitap Kumbarası ile ilgili Borçka Yeniyol Ortaokulu web sitesinde yapılan bilgilendirme açıklamalarında;

Projenin hedef kitlesi: Borçka ilçesinde yaşayan tüm insanlar

Projenin dayanağı: T.C Anayasasının 42.Maddesi,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 3 Ocak 2008 tarih ve 33 sayılı emirleri,

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığının, 2004/60 sayılı ve 2005/70 sayılı Genelgeleri

Projenin tanımı: Yaşadığımız ilçede okulların kitap ihtiyacını karşılamak ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla tüm Borçka halkının da desteğini ve yardımlarını alarak “KİTAP KUMBARASI” kurmak ve bunu işlevsel hale getirmek.

Projenin uygulanmasının nedeni: Uluslar arası düzeyde yapılan araştırma sonucuna göre, Türk Öğrencilerinin okuma becerilerinin standartların altında olduğu ve Türkiye de çocuklar okuma becerileri açısından 35 ülke arasında 28.’inci, İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitabın 235.’inci sırada yer alması,

Türkiye’de okuma alışkanlığına sahip olan kişi sayısı ortalama 40 bin kişi, Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor, Bir İsviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor, Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor, Türkiye’de 6 kişiye yılda 1 bir kitap düşüyor olması

Bu nedenle ilçemizdeki okullar hedef alınarak çocukların daha çok kitaba ulaşmasının sağlanması, ilçedeki okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve kitap okuma konusunda halkın duyarlılığının arttırılmasının sağlanması

Projenin amacı: Projenin öncelikli amacı yaşadığımız ilçedeki okulların kitap ihtiyacını karşılamak, çocuklara kitap okumanın önemini kavratmak, öğrencilerde kitap okuma sevgisini uyandırmak ve en büyük servetin kitap olduğunu vurgulamak.

Öğrencilerimizin, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılma becerisini kazandırmak ve kelime hazinelerinin de önemli ölçüde zenginleşmesini sağlamak.

Okuma kültürüne sahip, düşünen ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Öğrencilerimizin var olan yeteneklerinin ortaya çıkması, yaşlarına ve kişiliklerine uygun eserleri okumalarını ve okumanın önemli bir ihtiyaç olduğunu kavramalarını sağlanmak.

Kitap okuma düşkünü bir nesil yetiştirmek.

Kitapları çocuklarla buluşturmak için alternatif bir yol oluşturmak.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak; bu yolla düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapan, analitik düşünebilen, sentez yapan, sorgulayan, tartışan, doğruları tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakan, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip, yüksek karakterli ve akademik başarısı yüksek bireylerin yetiştirilmesini sağlamak.

Projenin hedefi: Borçka’da mevcut olan yüzlerce kitabı ve kitap severi bir araya getirmek,

Kitap bağışlamak isteyen insanları, ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak, Kitaba zor ulaşan öğrencilerin daha çok kitap okuyabilmelerini sağlamak, Öğrencilere okuma alışkanlığı sağlamak, Borçka halkının kitap okumaya karşı duyarlılığını arttırmak Proje Yürütme Ekibi: Ercan ORHAN- Yeniyol Ortaokulu Müdürü, Arif EMRAL- Yeniyol Ortaokulu Müdür Yardımcısı, Burcu Özkoçak EMRAL- Yeniyol Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, Naziye ÇELİK- Yeniyol Ortaokulu İngilizce Öğretmeni, Seda NAMAZCIOĞLU- Yeniyol Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni

Proje ekibi yürütme görev tanımları: Okul müdürlüğünden ve Borçka İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden onay alınması,

Proje çalışmalarının bir düzen içinde ilerlemesini kontrol etmek, görülen aksaklıklar ile ilgili tedbir almak, Proje öncesi ve proje sonrası sayısal verileri tutmak, sonuçları değerlendirmek, sonuçları hedef kitleyle paylaşmak. Kitap toplama çalışmalarının proje uygulama takvimine göre yapılmasını sağlamak,

Proje sonunda bağışlanan kitapların ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere ulaştırılması,

Projenin süresi ve zaman planlama: 07.03.2015 “Borçka’nın Kurtuluş Günü” tarihinde projenin tanıtımının yapılması, broşürlerin dağıtılması ve “KİTAP KUMBARASI”nın halka açılması, 07 Mart 2015 – 05 Haziran 2015 tarihleri arasında kitap bağışlarının yapılması, 06 – 12 Haziran 2015 tarihleri arasında bağışlanan kitapların proje ekibi tarafından incelenerek ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılması.

Projeden beklenen sonuçlar: İhtiyaç sahibi okulların kütüphaneleri zenginleşecektir. İlçedeki kitap okuma sevgisi ve duyarlılığı arttırılacaktır. Öğrenciler kitap sevgisi edinip, Öğrenme ve anlama yetenekleri artacaktır. Öğrenciler açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi kazanacaklardır. Öğrenciler telaffuzu düzgün, özgüven sahibi, anlamlandırma becerisi kazanmış bireyler haline geleceklerdir. Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen öğrenciler yetişecektir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazanacaklar, kelime hazneleri zenginleşecektir. Yaş ve seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin zihinlerinde yeni ufuklar açılacak, okuma alışkanlığı ve zevki kazanacaklardır. Projemize verdiği desteklerden dolayı “Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne” ve “Borçka Belediyesine” sonsuz teşekkür ettiklerini” ifade ettiler.

 

 

0 comments