Yusufeli

barhal-kilisesi

Yusufeli’ne bağlı Sarıgöl bucağı Altıparmak Köyü’nde 9.Yüzyıl’dan günümüze kadar varlığı sürdüren Barhal Kilisesi ziyaretçilerin akınına uğruyor. Artvin Valiliği’nin internet sitesinde Artvin Merkez’de ve ilçelerindeki tercih edilen mekanlar hakkında bilgilendirme yazısı yayımlanıyor. Artvin Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada; “Kilise üç nefli, bazilikal planlı olup, dıştan 28.55x 8.65 m. ölçülerine sahiptir. Kilisenin doğu cephesi, düşey olarak iki farklı yüksekliğe, yatay ise üç kademeli bölümden meydana gelmiştir. Ortada apsis, yanlarda ise, pastoforion odalarının bu yöndeki cephelerini içermektedir. Cephenin merkezindeki üçgen alınlık, iki kademeli ve yuvarlak kemerli arkadlarla hareketlendirilmiştir. Cephede yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. Apsis cephesinin iki yanında bulunan prothesis ve diakonikonun cepheleri birbirine benzer olarak düzenlenmiştir.

Üç basamaklı subasman üzerine oturtulan doğu cephe, farklı ölçü ve şekilden oluşan üç silme ile geçilen çatı ile sınırlanmaktadır. Güney cephe de üç basamaklı su basman üzerine oturtulmuş ve aynı çerçeve içerisinde ele alınmıştır. Cephe yüzeyi, iki katlı olarak karşımıza çıkar. Yapının cephe düzenlemeleri hemen hemen birbirine benzemektedir. Kilise bir dönem cami olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, cephe yüzeylerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yine, kuzey ve güneydeki kapılar moloz taş örgü ile kapatılmıştır. Orta nef çift pahlı, yan nefler ise tek pahlı çatı ile örtülmüştür.

Orta nefin çatısı halen orijinalliğini muhafaza etmektedir. 20.34×15.10 m. ölçülerindeki iç mekan, farklı aralıklarda, dörderli simetrik olarak yerleştirilen, 16.5×1.65 m. ölçülerinde, sekiz adet haçvari serbest paye ile üç bölüme ayrılmıştır. Ortadaki nef daha geniş ve yüksek, yanlardaki birbirine eşit ölçülerde ve yüksekliktedir. Orta nefin doğusunu yarım daire şeklinde apsis çevreler. Apsis içten yuvarlak bir kemerle dıştan ise, dışa taşıntı yapmadan cephe duvarlarıyla kuşatılmıştır.

Dört adet kare nişle hareketlendirilmiştir. Apsis yarım kubbe ile örtülmüştür. Apsisin iki yanında, ikişer kattan oluşan ve düzenlemeleri birbiriyle aynı olan, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı pastoforion odaları bulunmaktadır. Orta nefin batı bölümünde, dikdörtgen planlı, iki katlı galeri yer almaktadır. Orta nef doğu-batı doğrultusunda beşik tonozla örtülüdür. Yapının iç kısmında, bazı değişiklikler ve eklemeler olmuştur. Mihrap nişi, ahşaptan minber, vaaz kürsüsü eklenmiştir. Kuzey nef ahşap döşeme ve desteklerle ikiye bölünerek mahfil katı elde edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

barhal-kilisesi

tekkale-manastr

Günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmış Tekkale Manastırı, Yusufeli’nde yer alıyor. Artvin Valiliği’nin internet sitesinde Artvin Merkez’de ve ilçelerindeki tercih edilen mekanlar hakkında bilgilendirme yazısı yayımlanıyor. Artvin Valiliği’nin yaptığı açıklamada; “Kilise, plan açısından Barhal Kilisesi’ne benzemektedir. Yöredeki Ortaçağ Dönemi manastır oluşumunu en iyi biçimde yansıtmaktadır. Manastır, kompleks bir yapı olup, Kilise, Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilmiş bir şapelden oluşmaktadır. Manastır dört farklı yapıdan oluştuğu için, tarihi kaynaklarda olduğu gibi, günümüzde de “Dört Kilise” olarak anılmaktadır. Kilise, Manastırın odak noktasını teşkil eden üç neftli bazilikal planlı bir yapı olup, dıştan 28.40×18.65 metre ölçülere sahiptir. Kilisenin doğu cephesi düşey olarak iki farklı yüksekliğe sahip, yatay olarak üç kademeli bölümlerden oluşmaktadır.

Ortada apsis, yanlarda ise, pastoforion odalarının bu yöndeki yüzeylerini içermektedir. Üçgen alınlıklı bölüm iki kademeli, yuvarlak kemerli arkadlarla hareketlendirilmiştir. Cephede simetrik olarak düzenlenmiş yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Cephenin her iki yanında Prothesis ve diakonikon düzenlenmiştir. Kuzey cephe iki katlı olarak karşımıza çıkar. Alt kat kuzey yan nef ve prothesis, üst kat ise orta nefin bu yöndeki yüzeylerinden meydana gelmiştir. Batı cephe, genel düzenlenmesi doğu cephesiyle aynıdır. Ancak, buradaki cephenin alt bölümüne, dikdörtgen planlı narteks eklenmiştir. Cephe her üç nefin bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır. Yapının güney cephe düzenlemesi tümüyle kuzey cepheyle aynıdır.Orta nef çift pahlı, yan nefler ise, tek pahlı çatı ile örtülmüştür.

Yapının tüm çatısı bozulmuştur. Özellikle orta nefin güney kanadı en çok etkilenen bölümdür. İç mekanda simetrik olarak yerleştirilen sekiz haçvari serbest paye üç nefe ayrılmıştır. Ortadaki nef daha geniş ve yüksek yanlardaki birbirine eşit ölçülere sahiptir. Orta nef beşik tonozla örtülmüştür. Nefin doğusunda dikdörtgen planlı bema yer alır. Bemayı yarım daire şeklinde apsis çevreler. Apsis dışa taşıntı yapmadan, yarım kubbe ile vurgulanmıştır. Apsisin iki yanında ikişer kattan oluşan, düzenlemeleri aynı olan dikdörtgen planlı pastoforion odaları bulunmaktadır. Alt kattan seyyar birer merdivenle çıkılan üst kat pastoforion mekanlarının her biri ikişer dikdörtgen planlı,  armudi formlu hücrelere sahiptir.

Yapı, çeşitli nedenlerden dolayı, tahribata uğramıştır. Yapıda, zengin olmasa da, mimari plastiğe, halen bir bölümü günümüze ulaşan freskli ve doğal boyadan oluşan süslemelere rastlanmaktadır. Cephe kabartma olarak yapılan süslemeler, geçme şeklindeki çeşitli geometrik ve bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Kilisenin süsleme açısından önem arz eden freskleri tüm olumsuzluklara rağmen, günümüze ulaşmıştır ve Apsiste yer almaktadırlar. Aziz Nino’nun olabileceği vurgulanan elinde bazilikal planlı bir Kilise ile birlikte sunulan fresko hala canlılığını muhafaza etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Manastıra Ulaşım

Kiliseye, Yusufeli ilçe merkezinden, Artvin il merkezinden kiralanacak araçlarla veya köylere kalkan köy servisleriyle ulaşabilirsiniz. (Köy servisleriyle giderseniz, köyden sonra yürümeniz gereken yaklaşık 2kilometre bir yol vardır.) Manastır Altıparmak Köyü Merkezinden sol tarafa ayrılan yolun yaklaşık 2 kilometre ilerisinde.

esbeki-manastr tekkale-manastr

IMG_7983

 Derekapı Festivali Türkiye Rafting Şampiyonası ile start aldı. Yusufeli, Derekapı Güreş etkinliklerinde Türkiye Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve Rafting Federasyonu AS Başkanı Fikret Yardımcı’nın katılımıyla rafting kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Anıt Heykelleri önünde açılış programı düzenlendi. Rafting Şampiyonasının açılış konuşmasını yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli’nin Türkiye Rafting Şampiyonasına üçüncü kez ev sahipliği yaptığını söyledi ve gelecek yılda Yusufeli’nde yapılması temennisinde bulunarak yarışmacılara başarılar diledi. Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci, “nehirlerin özgür ve çılgın çocuklarına Barhal Nehrinden selam olsun.” diyerek konuşmasına başladı. Ömer Dereci, “nehirlerin kardeşliğine inanıyorum, kültürlerin kardeşliğine inanıyorum. Biz varlık mücadelesi veriyoruz Yusufeli olarak. Bu süreçte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sporcular, dün yapılan 2. ayak yarışlarında en yüksek puanı toplayarak derece almak için kıyasıya mücadele ettiler. Yusufeli Kano Parkurunda yapılan yarışların ilk gününde Sprint ve kafa kafaya etaplarında yarışlar yapıldı. Dört kategoride yapılan yarışlarda; açık yaş bayan kategorisinde; Beyazsu Takımı birinci, İstanbul Deniz Kızı 1 ikinci ve Ektremeturk üçüncü oldu. Açık Yaş Erkeklerde; ÇAYKUR Spor Kulübü birinci, Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Rize Belediyesi Spor Kulübü üçüncülüğü aldı. U 23 bay kategorisinde Rize Su Sporları Kulübü birinci olurken, Ardeşen Belediyesi Spor kulübü ikinci ve Ruba Spor Kulübü üçüncü oldu. U 19 baylarda; ÇAYKUR Spor birinciliği, ÇAYKUR Rize Spor ikinciliği, Rize Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncülüğü kazandı.

Sprint, kafa kafaya, slalom ve nehir inişi olmak üzere dört farklı etapta yapılacak olan yarışlar üç gün sürecek. Yarışların ikinci gününde Slalom, üçüncü gününde ise nehir inişi etabı yapılacak.

IMG_7983 IMG_8163 IMG_8369 IMG_8378 IMG_8400

IMG_7292

Tekkale ve Çevreli Köyleri’ni içine alan TAÇ ve ÇORAK 4.Grup Maden Ocakları Entegre Projesi ile ilgili ÇED kurum görüşleri alınmaya başladı. Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci ve Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in de içinde yer aldığı heyet tarafından maden sahalarının bulunduğu yerlere gezi düzenlendi ve ilgililerden yerinde bilgi alındı. TAÇ ve ÇORAK Maden Sahalarını gezen heyet, süreci gözlemlemeye çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, madenin yanında veya karşısında olmak yerine sürecin doğru yürütülmesine katkı vermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Eyüp Aytekin, “madenin işletme sürecinde oluşacak negatif veya pozitif durumları bilimsel destek de alarak dikkatli bir şekilde gözlüyoruz. Sosyal etki değerlendirme konusunda da taleplerimizi ve kurulması gereken mekanizmayı önerdik ve ÇED’de karşılık bulmasını bekliyoruz. Tespit edebildiğimiz veya gelecekte tespit edeceğimiz her türlü olumsuzluğa karşı coğrafyamızın ve hemşerilerimizin hukukunu muhafaza gayretindeyiz” diye konuştu. Olağanüstü süreçlerden geçen Yusufeli ilçesinde, süreçleri doğru yönetmek ve sorunlara doğru çözümler üretmek için Yusufeli Belediye Başkanlığınca 2010 yılında yapılan Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu ve 2014 yılında yapılan 2. Yusufeli Sempozyumunda ilçenin karşı karşıya kalacağı maden gerçeği bilimsel olarak çalışılmış, yöreye olumlu veya olumsuz etkileri bildirilerle kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yine 2015 yılı içerisinde Yusufeli’ndeki sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunduğu bir heyetle Türkiye’nin önemli maden işletmeleri gezilerek izlenimler kamuoyuna gezi sonuç bildirisi şeklinde aktarılmıştı.

IMG_7292 IMG_7400

1 (1)

Yusufeli Belediyesi, araç parkına yeni bir araç daha ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Yusufeli Belediyesine cenaze aracı hibe edildi. 2009 Yılından beri belediye araç parkını yeni araçlarla genişlettiklerini belirten Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın her vesilede kendilerine yardımcı olduğunu dile getirerek, “Yusufeli’ne katkılarından ötürü Hemşerimiz Sayın Kadir Topbaş’a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı  hemşerimiz Adem Avcı Bey’e, Yusufeli halkı adına teşekkür ediyorum. “dedi.

Yusufeli Belediyesi, ilçe merkezi ve köylerinin yanı sıra ilçe dışına da cenaze nakilleri yapıyor ve vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için yeni bir cenaze nakil aracına ihtiyaç duyuyordu. Yusufeli Belediyesine bedelsiz devri yapılan yeni cenaze nakil aracı ile birlikte ilçedeki bu önemli ihtiyaç giderilmiş oldu.

Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadın Meclisi çalışma grubu da acılı aileleri yalnız bırakmayarak komşuluk ve yardımlaşma geleneğini sürdürüyor. Kadın Meclisi üyeleri, ilçe merkezinde vefat eden kişilerin ailelerini ziyaret ederek onların acılarına ortak oluyor, bu evlere yemek  götürerek bir nebzede olsun yanlarında olarak  acılarını dindirmeye çalışıyor.

1 (1) 1 (2) 1 (3)

????????????????????????????????????

Artvin-Yusufeli karayolunda yamaçlarda kaya temizleme çalışması yapan dağcılar, halatın kopması sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten yere düştü. Artvin’de Endüstriyel dağcılık yapan beş dağcı işçi, tırmandıkları halatın kopması sonucu yaralandı. Olay dün öğlen saatlerinde Artvin -Erzurum Karayolu’nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Deriner Barajı nedeniyle inşa edilen yeni karayolunun geçiş güzergahındaki dağ yamacında kaya kopmalarını önlemek için çelik ağ örme çalışma yapan 27 yaşındaki Salih Yüksel, 28 yaşındaki Galip Kazancı, 20 yaşındaki Muammer Gündüz, 33 yaşındaki Abdullah Abanoz ile 21 yaşındaki Güngör Şükrü Korkmaz, çelik halatın kopması sonucu yaklaşık 25 metreden düştü. Çevredeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ve sedyeyle yamaçtan karayoluna indirilen 5 dağcı, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Güngör Şükrü Korkmaz tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan hayati tehlikeyi atlatırken Muammer Gündüz omurgasında kırık nedeniyle Erzurum’a sevk edildi. Yaralı 4 dağcının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı öğrenildi.

Yusufeli İlçesi’ne giderken olaya şahit olan Artvin Valisi Kemal Cirit de bir süre durdu ve çalışmaları izledi. Yaralılara ilk müdahaleyi izleyen Vali Cirit, ambulansların hareketi sonrasında yoluna devam etti.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

coruh-6-768x512 copy

Yusufeli’nde 28 gün önce Hamzet Köprüsü’nden Çoruh Nehri’ne atlayarak intihar eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Merve Kurt’un cesedi dün dayısı tarafından olay yerinden 10 kilometre ileride Sebzeciler Köyü civarında nehir kenarında bulundu.
Genç kızın bulunması için başlatılan tüm çabalar ve aradan geçen 28 güne rağmen nehirde herhangi bir ize rastlanılamamıştı. Merve’nin bulunması için ilk hafta her gün profesyonel dalgıçlar ile nehirde yapılan aramalar sonuç vermezken, nehrin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirmişti. AFAD ekipleri, arama çalışmalarını sürdürürken, Merve’nin acılı babası Osman Kurt ve yakınları her gün nehir kenarına giderek hem arama çalışmalarını takip ediyor hem de kendisi de imkanları ölçüsünde arama çalışmalarına katılıyordu.Artvin’in Yusufeli ilçesinde 3 Mart günü öğle saatlerinde erkek arkadaşı K.Ç. ile birlikte ortadan kaybolan Çok Programlı Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Merve Kurt için ailesi güvenlik güçlerine kayıp bilgisi vermişti. Aileleri tarafından kayıp bilgisi verilen gençler her yerde aranmalarına rağmen bulunamamış, kaybolmalarından bir gün sonra 4 Mart sabahı Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan işçiler Çoruh Nehri üzerinde bir ceset gördükleri ihbarında bulunmuştu. Genç kızın iddiaya göre erkek arkadaşı ile birlikte Hamzet Köprüsü’nün üzerine geldiği ve bu sırada köprüden atlayarak Çoruh Nehri’nin sularında kaybolduğu belirtilmişti.

coruh-6-768x512 copy coruh-5 coruh-6-768x512

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin’in 70 kilometre güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES Projesi tamamlandı. Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin’in 70 kilometre güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. Tesisin kurulu gücü (3 x 186) 558 MW olup, yıllık enerji üretimi 1 888 GWh/yıl.  Projenin tamamlanması ile yıllık yaklaşık 400 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanacak. Bu kapsamda 110,30 metre uzunluğunda 30,55 metre genişliğinde ve 50,50 metre yüksekliğindeki Santral Binası kazısına 11 Temmuz 2014 tarihinde başlanmış olup 107 bin134,2 metreküp kazı yapılarak 24 Mart 2016 tarihinde tamamlanmıştı. Santral Binası taç bölgesinde, çok kırıklı jeolojik yapı nedeniyle oluşan kamaların kaymasını önlemek maksadıyla, yukarı yönlü 120 adet ön gerilmeli ankrajdan oluşan aktif destekleme sistemi ile pasif destekleme uygulaması yapılmıştı. Ayrıca, 30 Mayıs 2015 tarihinde başlanan tavan kemer betonu 16 Eylül 2015 tarihi itibariyle 109 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı.

Santral Binasında tabandan itibaren betonarme,hidromekanik ve elektromekanik imalatların yapımına başlanacağı öğrenildi.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

sehit

Şırnak Cizre’de şehit olan 15 günlük polis memuru Hüseyin Parça, memleketi Artvin Yusufeli’nde toprağa verildi. Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde gece saatlerinde yolu barikatla kapatan gruba müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine PKK’lılar pusu kurup, roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş etmişti. Roket mermisinin isabet ettiği zırhlı araçta bulunan 22 yaşındaki Salih Hüseyin Parça şehit oldu. Şehit Polis Memuru Hüseyin Parça’nın cenazesi, bugün Erzurum’da yapılacak törenin ardından Artvin’in Yusufeli ilçesine getirilecek. Yusufeli Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Dokumacılar Köyü’nde toprağa verildi.

asma-kopru-artvin

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Irmakyanı köyü sakinleri, evlerine gidebilmek için tek ulaşım yolu olan Çoruh Nehri üzerindeki 80 metrelik asma köprüden geçiyor.  Artvin’e 99, Yusufeli ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan yaklaşık 150 nüfuslu Irmakyanı köyüne, sadece Çoruh Nehriüzerine kurulu asma köprüden ulaşılabiliyor. Temeli hafta içi atılan Yusufeli Barajı’nın bölgeyi sular altında bırakacak olması nedeniyle yeni bir köprü beklentisi olmayan köylüler, yaya geçişinin yanı sıra tehlikeyi göze alarak, 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre eninde ve nehirden 15 metre yükseklikte olan köprüden araçlarıyla da geçiyor.

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprünün ilk önce yayaların geçmesi için yapıldığını belirterek, ”Köprüyü yayalar için yaptık. Sonra araçların da geçmesine ihtiyaç duyduk ve köprüyü destekleyerek sağlamlaştırdık” dedi.

Köprüden 5 tondan ağır araçların da geçtiğini ifade eden Şimşek, ”Köprü köyümüzün tek ulaşım yolu. 44 yıldır köyümüze, evlerimize köprüler sayesinde gidebiliyoruz. Kışlık odun yaptığımız zaman da kamyonetlerle odunlarımızı bu köprüden geçiriyoruz. Çarşıya, mezralarımıza giderken hep bu köprüyü kullanıyoruz” diye konuştu.

Irmakkaya’nın ilçe merkezine en yakın köylerden biri olduğunu dile getiren Şimşek, Yusufeli Barajı’nın tamamlanıp su tutulmaya başlamasıyla köprünün de su altında kalacağını, bu nedenle köprüyü yaparken yetkililerden fazla yardım alamadıklarını, kendi imkanlarını kullandıklarını söyledi.

 ”Düğün, cenaze gibi merasimlerde de köprüyü kullanıyoruz”

Köy muhtarı İsmail Şimşek, mahallede yaşayanların, evlerinin eksiklerini köprüden ulaşım sağlayarak giderdiklerini kaydederek, ”Düğün, cenaze gibi merasimlerde bile bu yolu kullanıyoruz. İnsanlar düğünlerde gelinlerini, tahta köprüden geçirerek evlerine ulaştırıyor” dedi.

Baraj yapılacağı için köyün göç verdiğini belirten Şimşek, ”Eskiden köyümüzde 250 kişi yaşıyordu. Şimdi 55 hanede 150 nüfus var. Bizler de ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Okula giden öğrencilerin de köprüden geçtiklerini ifade eden Şimşek, ”Köyümüzde taşımalı eğitim gören 20’ye yakın öğrenci var. Onlar da servisle köprüden geçerek okullarına gidiyor. Köprünün halatları eskidi, güvenilir değil ama karşıya geçmemizi sağlayan tek ulaşım yolu burası” dedi.

 İtfaiye aracı geçemedi

Irmakyanı köyünün eski muhtarlarından 71 yaşındaki Ahmet Alkan da köyde 15 sene muhtarlık yaptığını söyleyerek, ”Muhtarlık dönemimde Gebze’den çelik halatlar getirerek köprümüzü sağlamlaştırdık ve araçlarımızla geçmeye başladık” diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır çelik halatlı köprüden geçtiklerini ifade eden Alkan, şunları söyledi:

”Köprümüz eskiden tahtadandı. O köprüyü sel suları söktü. Ondan sonra bu köprüyü yaptık. Daha sonra köprüyü küçük araçların da kullanabilmesi için sağlamlaştırdık. 1992’de köyümüzde yangın çıkmıştı. İtfaiye aracı köprüden geçemediği için köyde çok sayıda ev yanmıştı. Her an tehlike içindeyiz. Köprünün halatları eskidi, geçerken korkuyoruz ama evimize gitmek için başka yolumuz yok, mecburuz.” kaynak: AA

yeni-yusufeli-1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Yusufeli Barajı’nın faaliyete geçmesi ile sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerin altyapı çalışmaları için ihaleyi alan şirket tarafından şantiye kurulumu gerçekleştirildi.

DSİ tarafından yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise kendi kategorisinde 3. yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı ve HES’in göl alanı içerisinde kalacak Yusufeli ilçe merkezi ise Yusufelili vatandaşların arzu ettikleri başka bir alana taşınacak. Orada yaşayanların fikirleri doğrultusunda Yansıtıcılar ve Sakut Deresi olarak belirlenen yeni yerleşim alanında ilk kazma vurularak inşaat alanlarında kazı çalışmaları yapılmıştı.

Düzleme ve kazı çalışmalarının tamamlandığı yeni Yusufeli’nde 20 Mayıs 2015 tarihinde yaklaşık 77,5 milyon liralık bedelle alt yapı çalışmaları ihale edilmişti. İhale edilen alt yapı çalışmalarında ihale süreci tamamlandı ve mezkur işin sözleşmesi 22 Haziran 2015 tarihinde imzalanmıştı. 10 gün içerisinde de yüklenici firmaya yer tesliminin ivedi bir şekilde yapıldı ve çalışmalara en kısa sürede başlanılması planlanmıştı.

Genel altyapı işleri kapsamında 19 km bitümü temel trafik yolu, 6 km beton kilit parke kaplamalı yaya yolu, yol ve adaların tesviyesi için 7 milyon m3 kazı ve 1,2 milyon m3 dolgu, 13 km kanalizasyon hattı, 12 km yağmur suyu hattı, 14 km içme suyu hattı, 4 adet içme suyu deposu, 2,5 km uzunluğunda kutu menfez, elektrik ve telekom alt yapı işleri ile 1,5 milyon metreküp dolgu barajı ve baraj arkası dolgusu bulunuyor.

İhaleyi alan firma çalışmalarına başlarken, kurulan şantiye ile birlikte altyapı çalışmalarının ihale sürecinde tamamlanması için kollar sıvanmış oldu.

Yollarla diğer donatılarla burayı en güzel ilçe haline getireceklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Şu anki Yusufeli’nin yerleşim yerinden daha uygun bir yerde ilçeyi yeniden inşa edeceğiz. Yeni yerinde göl manzaralı Yusufeli, ekonomisi, ekolojisi, sosyal yapısının daha modern hale gelmesiyle daha da gelişecek.” diye konuşmuştu.

yeni-yusufeli-1 Yusufeliihale-1 yusufeli-1 yeni-yusufeli-1 11800308_10153522322224510_3491142332304683704_n 11796173_10153522321964510_2998592799156364276_n 11753669_10153522322129510_5862804524500095239_n 11745422_10153522321554510_2792108208189379447_n 1520665_10153522321744510_2326566560529167367_n

artvin-derelerinin-dogal-alabaligi-artik-izle-7447414_x_o

‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ uygulama projesi kapsamında Artvin Yusufeli Barhal deresine 1.000 adet markalanmış kırmızı benekli doğal alabalık yavruları bırakıldı. Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Kurum idari, teknik personeli ve vatandaşların katılımıyla alabalık yavrularının derelere salımı gerçekleştirildi.

Artvin derelerinin doğal alabalığı olan 30 gr ağırlığında markalanmış kırmızı benekli alabalıklar türünün devam ettirilmesi ve takip edilmesi için Barhal deresine bırakılarak takip altına alındı. Türkiye’de ilk defa doğal alabalıklarda uygulanan ve 2 yıl sürmesi planlanan Alabalık İzleme ve Takip Projesi ile boya-marka yöntemi ile markalanarak akarsulara bırakılan doğal alabalık yavrularının doğal ortamlardaki davranış, akarsu boyunca yapacakları göç mesafeleri, büyüme, yumurta üretip üretmeyecekleri, üretecekler ise miktarı ve büyüklüğü, doğal renklenmeye geçip geçmedikleri, adaptasyon konularında bilimsel veri toplamak ve sonuçları geleceğe yönelik yeni projeksiyonlar amaçlanıyor.
KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Doç. Dr. Nadir Başçınar Artvin Yusufeli ilçesinin Barhal deresinde belirlenmiş noktalara bırakılan markalanmış balıkların ortama uyumluluğu ve su debisinin ölçümünü yaptı. Yapılan ölçümlerin ardından 1000 adet kırmızı benekli alabalık dereye bırakıldı.
Doğayı Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Yusufeli İlçesi Altıparmak Köyü Sınırları içinde Barhal Deresinin yan kolu üzerinde bulunduklarını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Trabzon Deniz Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde markalanmış bin adet alabalığın Barhal Çayına salınımının yapıldığını söyleyen Aydemir, “Markalanmış alabalıklarımız bizim daha önce aynı dereden toplamış olduğumuz yavru balıkların Trabzon Altındere Alabalık üretme çiftliğinde büyütülüp yetiştirilmesi sonucunda tekrardan markalanıp aynı dereye bırakılma çalışmasıdır. Burada markalamamızın sebebi ise bıraktığımız balıklar ne kadar alanda göç ediyorlar. Büyüyüp üreme yeteneği kazanabiliyor mu? Bu çalışmanın sebebinde bunların cevaplarını bulmuş olacağız. Bu dereleri yavru alabalıklandırma çalışmamız sürüyor. Önümüzdeki süreçte de alabalık bırakma çalışmalarımız devam edecek. Markalama çalışması ile balıklarımızı izlemeye de almış olacağız. Artvin ilinde geçen yıl 650 bin balık salındı. Bu sene ki programımızda da 550 bin alabalığı Artvin ilinde derelerimize bırakmayı hedefliyoruz. Bu deremize bıraktığımız Kırmızı Benekli Alabalık. Biz genetik özelliklerinin bozulmaması için aynı dereden aldığımız balığı yine aynı dereye bırakıyoruz. Başka bir dereye balığı kesinlikle bırakmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Dereci de yaptığı konuşmada kırmızı benekli alabalığın korunmasına yönelik bu projede akademisyenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtip, “Buranın turizme de ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. El birliğiyle doğada ki bütün canlıları korumaya izlemeye çalışıyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Trabzon Deniz Bilimleri Fakültesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

yusufelili-gencler-ayi-hamami-nda-serinliyor-7452266_x_o

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan gençler havaların ısınmasıyla kendilerini ‘Ayı Hamamı’ olarak bilinen yere atıyor. Gençler, serin sularda yüzerek sıcaktan bir nebze olsun kurtulmaya çalışıyor. Yusufeli ilçesinin Bostancı köyü sınırlarında bulunan ve geçmiş yıllarda ayıların dağdan inerek yıkandığı yer olması nedeniyle “Ayı Hamamı” ismi verilen bölge, tatildeki gençlerin yüzme havuzu oldu. Yaz döneminde hergün serinlemeye buraya geldiklerini anlatan lise son sınıf öğrencisi Onur Duman, “Su öğlenleri soğuk olmuyor, güzel oluyor, akşamları soğumaya başlıyor. Yaz döneminde hergün buraya yüzmeye, yıkanmaya geliyoruz” dedi.  ‘Ayı Hamamı’ önümüzdeki günlerde Yusufeli barajının yapılması nedeniyle ilçe ve köylerinin büyük bir çoğunluğunun sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin son doğal güzelliklerinden biri olarak görülüyor.

yusufeli halkı.jpeg

Baraj ve HES inşa edilen Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 11 Eylül 2014’ten geriye doğru 3 yıldır kamulaştırma sahasında kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyen aileler, kamulaştırılacak taşınmazı olmasa dahi hak sahibi kabul edilecek. Baraj ve HES inşa edilen Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 11 Eylül 2014’ten geriye doğru 3 yıldır kamulaştırma sahasında kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyen aileler, kamulaştırılacak taşınmazı olmasa dahi hak sahibi kabul edilecek. Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatı Nedeniyle Bulundukları Yerleşim Yerlerinden Kaldırılmaları Zorunlu Bulunanların Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre iskan duyurusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilecek bir tarihte ilgililerce düzenlenip imza altına alınacak ve tutanak ile askıya çıkarılarak, 30 günlük askı süresi sonrasında yine tutanak ile askıdan indirilecek.

Duyuru süresince veya askıdan inmeyi takip eden 60 günlük süre içerisinde iskan talep eden aileler müracaatta bulunacak, belirlenen süreler geçirildikten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecek. Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunanların devlet eliyle iskan edilebilmeleri için bin lira peşinat bedelini DSİ Genel Müdürlüğünün bütçesine gelir kaydedilmek üzere bildirilecek hesaba yatırmaları ve bu kararın yayımı tarihi itibarıyla mevcut yerleşim biriminde ikamet ettiklerini belgelemeleri gerekecek. Kamulaştırma sahasında taşınmazı bulunan ailelerin geçim imkanlarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmayacak,

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hükümleri uygulanmayacak. 11 Eylül 2014 tarihinden geriye doğru 3 yıldır kamulaştırma sahasında kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyen aileler, kamulaştırılacak taşınmazı olmasa dahi hak sahibi kabul edilecek. Bu tarihten geriye doğru olmak üzere kamulaştırma sahasında en az 3 yıl öncesinden beri ticari vergi kaydı olan iş yerinin öncelikle mülk sahibine ve yeterli nitelik ve sayıda olması halinde kiracılara, yeni yerleşim yerinde yapılacak ticaret merkezinde, mevcut kapalı alandaki ticari faaliyetine uygun nitelikte ve ticaret merkezinin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, hak sahibi olmaları şartıyla yeni işyeri borçlandırılarak verilebilecek. İkamete ilişkin belge Adres Kayıt Sisteminden alınacak ve mülki idare amirince onaylanacak.

Mahalli İskan Komisyonunda DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi de yer alacak. Borçlandırma bedelleri 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecek Devlet eliyle iskan kapsamında hak sahibi olanlar sadece konut veya işyeri maliyetleri ile arazi ve arsa bedelleri için borçlandırılacak, imar planı, alt yapı, sosyal donatılar ve kamuya ait binaların maliyeti borca yansıtılmayacak. Tespit olunan borçlandırma bedelleri, borçlandırmayı takip eden 60. ayda ilk taksiti alınmak üzere, 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak tahsil edilecek. Konut, işyerleri, arsa ve arazilere ait geri ödemeler hak sahipleri tarafından DSİ bütçesine gelir kaydedilmek üzere bildirilecek hesaba yatırılacak. Tahsil ve takibe ilişkin işlemler DSİ tarafından yapılacak. Konutların tesliminden itibaren en geç 30 gün içinde aileler mevcut konutlarını boşaltarak yeni konutlarına taşınacak. Bu süre içerisinde yerlerini terk etmeyen ailelerin konutları Artvin Valiliğince 15 gün içinde boşaltılacak.

Yeni iskan alanına nakillerde ihtiyaç sahibi ailelere, Artvin Valiliği ve DSİ tarafından gerekli araç yardımı sağlanabilecek. Mevcut yerleşim yerlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılara karşılık, yeni yerleşim yerlerinde ilgili kurumunca talep edilmesi halinde yeni yapılar yapılacak. Ancak bu yapılar dışında ihtiyaç doğması halinde yeni yapılar ilgili kurumlarınca yapılacak. Yeni yerleşim yerlerinde yapılacak olan kamu yapıları, sosyal donatılar ve iş yerlerine karşılık mevcut yerleşim yerlerinde bulunan ilgili kurumların söz konusu yapıları ve bu yapıların bulunduğu yerleri için DSİ tarafından herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyecek.

Bu donatıların bulunduğu taşınmazlar, ilgili kurumlar tarafından muvafakat edilerek DSİ’ye bedelsiz devredilecek. Taşınmazların devir, tescil ve diğer işlemleri ilgili kurum, DSİ ve Artvin Valiliğince yerine getirilecek. Katma değer vergisi hak sahiplerince karşılanacak  Konut, işyerleri, arsa ve arazilere ait tapu, temlik, tescil, ipotek, devir, kat mülkiyeti, takyit, geri alma ve diğer işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak. Katma değer vergisi hak sahiplerince karşılanacak. Yeni yerleşim alanlarında özel mülkiyete konu taşınmazların bulunması durumunda bu taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iskan uygulamalarında kullanılmak üzere Hazine adına bedelsiz devredilecek. Hak sahibi olarak belirlenenlerden, yeni yerleşim yerinde planlanan alanda konut istemeyenler, diğer hak sahipleri için yapılacak konut ve işyeri talepleri alındıktan sonra fazla konut alanı bulunması halinde sadece konut arsası alarak borçlanabilecek.

Hak sahipliği şartlarını taşıyan ailelerin bu yönde müracaatları halinde, uygun miktar ve özellikle arsa 1 yıl geri ödemesiz 3 yıl ve 3 eşit taksitle faizsiz olarak ödenmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satılacak. Aileler, satın aldıkları arsa üzerine imar planı ve belirlenecek mimariye uygun konutlarını kendileri yaptırabilecek. Proje ve inşaatlara ilişkin hususlar ile kontrollük hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan ve yapılacak protokollere göre yürütülecek.