ÇEDAŞ İl Müdürlüğü “Elektrik Sayaçları” ile ilgili basın açıklaması yaptı

ÇEDAŞ Artvin İl Müdürlüğü tarafından Elektrik Sayaçları hakkında abonelere yönelik yazılı basın açıklamasında bulundu. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;   “Halen yürürlükte olan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yeni elektrik aboneliği yapacak talep sahiplerinin elektrik sayaçları şirketimizce temin edilecek ve yerine montajları şirketimizce yapılacaktır. Sayaç dışında […]

1 (1)

ÇEDAŞ Artvin İl Müdürlüğü tarafından Elektrik Sayaçları hakkında abonelere yönelik yazılı basın açıklamasında bulundu. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;   “Halen yürürlükte olan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yeni elektrik aboneliği yapacak talep sahiplerinin elektrik sayaçları şirketimizce temin edilecek ve yerine montajları şirketimizce yapılacaktır. Sayaç dışında kalan pano, ölçü devresi, sigorta, kaçak akım şalteri ve akım trafosu gibi ölçü ve koruma sistemini oluşturan devre elemanları ise yeni bağlantı talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerce karşılanacak ve tesis edilecektir. Bu nedenle, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bağlantı taleplerinde şirketimizce temin edilmemiş sayaçlar sisteme kayıt edilmeyecek ve tesisat kontrol işlemlerinde kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu gereği 10 yıllık kullanım süresini doldurmuş elektrik sayaçlarının, periyodik muayene ve kalibrasyon işlemlerinde de sayaç temini, mevcut sayacın sökülmesi, yeni sayacın yerine takılmasına yönelik her türlü iş ve işlemler şirketimizce yerine getirilecektir” diye açıklamalarda bulunuldu.

0 comments