Derleyici-yazar Ülkü Önal kitaplarını imzalıyor

Emekli Kütüphane Müdürü ve Halk kültürü derleyicisi ve yazar Ülkü Önal, Ardanuç’ta okullara giderek öğrencilere şahsi kütüphanelerini kurmaları için kitap imzalayarak hediye etti. Öğrenciler, Önal’ın tanıtımına büyük ilgi gösterdiler. Konuyla ilgili olarak açıklamada Ülkü Önal; “ İnternetin çıkmasıyla kitap ve kütüphaneye ilgi azalmıştır. İlimizde ki kütüphanelerde yeterli değildir. Çocuklar kitaptan ve kütüphanelerden uzaklaşmamalı. Kuranın ilk […]

Ülkü-Önal-Ardanuç’ta-İmza-Günü-Düzenledi-1

Emekli Kütüphane Müdürü ve Halk kültürü derleyicisi ve yazar Ülkü Önal, Ardanuç’ta okullara giderek öğrencilere şahsi kütüphanelerini kurmaları için kitap imzalayarak hediye etti. Öğrenciler, Önal’ın tanıtımına büyük ilgi gösterdiler. Konuyla ilgili olarak açıklamada Ülkü Önal; “ İnternetin çıkmasıyla kitap ve kütüphaneye ilgi azalmıştır. İlimizde ki kütüphanelerde yeterli değildir. Çocuklar kitaptan ve kütüphanelerden uzaklaşmamalı. Kuranın ilk ayetide “İkra” yani; okudur. Artvin’de öğrencilerinin başarısının düşmesinin, kütüphaneye gidip  araştırma yapmamaları da nedenlerden biridir. Bugün ilimizin arşivi ve Artvin kitaplığının olmaması çok acıdır. Osmanlı Devlet arşivinde çalıştığım bir haftada ecdadımın her şeyi kayıt altına alarak arşivlemesine hayran kaldım. Kütüphanede çalıştığım yıllarda çok kitap okuyanların bugün çok iyi yerlerde olduğunu gözledim. Ben çocukluğumda köyde okuyacak kitap bulamazdım. Günümüzdeki çocuklarda benim yaşadığım sorunları yaşıyor.

Kütüphaneler yeterli değil parası olanın istediği kitabı alabileceği kitapçı bile yok. Bu nedenle “Ardanuçlu öğrencilerin şahsi kütüphanelerinin ilk kitabı benden olsun” kampanyası başlattım. Her öğrencinin evinde bir kütüphanesi olmalı. Okullara giderek okumaya meraklı öğrencilerle sohbet edip kendi kitaplarımdan ve klasiklerden oluşan kitapları imzalayıp hediye ettim. Tanıdığım Ardanuçlulara duyurarak kampanyamı genişletmeye çalışmaktayım. Dışarıda ki Ardanuçlular kendilerine kardeş öğrenci bulup ayda birer kitap gönderebilir. Artvin adını kullanarak piknik, yemek, eğlence yapıp horon oynamaktansa geleceğe yatırım yapıp genç nesillere yatırım yapılmalı” dedi.

Önal, ayrıca Kütüphanenin ne anlama geldiği hakkında bilgi vererek, “Kütüphane, hizmet verilen toplulukların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla başta kitap ve benzeri diğer bilgi kaynakları olmak üzere sağlandığı, düzenlendiği ve bunlardan maksimum düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetlerin verildiği toplumsal kuruluşlardır.”[1] Kütüphane ismi, Arapçada kitaplar anlamına gelen kütüb ve Farsçada ev anlamındaki hane kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

Tarihte ilk basılan kitap 868 sayfalık DiamondSutra’dır. Buda’nın ağzından söylenen sözleri ve öğütleri aktarır. İlk kütüphane Asurlular zamanında MÖ.626 tarihinde kurulmuştur.

Türklerde ise ilk kez Orta Asya’da Uygurlar kütüphane oluşturmuştur. Gazneli Mahmut’un Büyük Saray Kütüphanesi ünlüydü. Büyük Selçuklular döneminde başkent Merv’de camii içinde yer alan Aziziye ve KmaliyeKütüpheneleri Medrese-i Amidiye içindeki Medrese-i Amidiye içindeki Medrese ve Hatuniye kütüphaneleri gibi 10 kütüphane kurulmuş. Günümüzde, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Kültür Turizm Bakanlığına bağlı hizmet vermeye çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

0 comments