İl Meclisi kararını açıkladı!

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 10 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı. Temmuz ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;  Madde1 :Artvin […]

1 (5)

İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 10 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı. Temmuz ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

 Madde1 :Artvin İlindeki Köylere  ait 297 adet  İçme Kullanma Suyu  şebekesinin yılda bir kez izlenmesi ve enaz iki kez kontrol numunesi alınması gerektiği bu nedenle su numuneleri ücretinin İl Özel İdaresince karşılanması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

1.Başkan Vekili Muhammet ÇAKMAK’ın Başkanlığında 01/07/2014 Salı günü Saat 11.00’da toplanan İl Genel Meclisimizde Gündemin Dördüncü maddesinde yer alan, Artvin İlindeki Köylere ait 297 adet İçme Kullanma Suyu şebekesinin yılda bir kez izlenmesi ve enaz iki kez kontrol numunesi alınması gerektiği bu nedenle su numuneleri ücretinin İl Özel İdaresince karşılanması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında;

 K A R A R : İl Genel Meclisimizin 03/06/2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin İlindeki Köylere ait 297 adet İçme Kullanma Suyu şebekesinin yılda bir kez izlenmesi ve enaz iki kez kontrol numunesi alınması gerektiği bu nedenle su numuneleri ücretinin İl Özel İdaresince karşılanması talebi ile ilgili düzenlenen 10/06/2014 tarih ve 10 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İlindeki Köylere ait 297 adet içme kullanma suyu şebekesinin yılda bir kez denetim izlemesi ve en az iki kez kontrol numunesi alınması gerektiği belirtilmiş olduğundan, kontrol izleme numunelerinin Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarında denetim numuneleri analizinin ise Bakanlıkça yetkili kılınan Erzurum Halk Sağlığı Laboratuarında yaptırılacağı belirtilmiş olduğundan, alınacak su numuneleri ücretinin 18/01/2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesi gereğince alınacak su numuneleri bedelinin Belediye ve İl Özel İdaresince karşılanması talep edilmiştir.

Ancak, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe imkânlarının kısıtlı ve yetersiz olduğundan, Artvin İlindeki Köylere ait 297 adet içme kullanma suyu şebekesinin su numunelerinin analiz ücretinin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması talebinin reddine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 2 :İlimiz  Borçka  İlçesi,  Maralköy  Köyü  sınırları  içerisinde  Metin  BAYRAM tarafından yapılması planlanan “Turizm Tesis Alanı” projesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. Maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :  İl Genel Meclisimizin 03/06/2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Borçka İlçesi, Maralköy Köyü sınırları içerisinde Metin BAYRAM tarafından yapılması planlanan “Turizm Tesis Alanı” projesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili düzenlenen 13/05/2014 tarih ve 9 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Borçka İlçesine bağlı Maralköy Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 296 ada ve 22 nolu parsel üzerine Metin BAYRAM tarafından yapımı planlanan “Turizm Tesis Alanı” projesi için hazırlanan imar planı İl Genel Meclisimizin 07/10/2013 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak Metin BAYRAM tarafından verilen dilekçeye istinaden, parsel içerisinde yer alan Otopark kullanımının aynı parsel üzerinde kuzey kısma kaydırılması talebi ile ilgili imar planı tadilatında herhangi bir sakınca olmadığından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (1 pafta) ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, (1 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c.maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3:İlimiz İl Genel Meclisi üyelerinden Erkan ÖZYAZICI’nın izinli sayılması.

 Gündeme dahil olmamakla birlikte İl Genel Meclisi 1.Başkan V. Muhammet ÇAKMAK tarafından Meclisin oyuna sunularak Gündeme Altıncı madde olarak dahil edilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilen İlimiz İl Genel Meclisi üyelerinden Erkan ÖZYAZICI’nın izinli sayılması görüşüldü.

K A R A R : İlimiz İl Genel Meclisi üyelerinden Erkan ÖZYAZICI’nın kalp rahatsızlığı sonucunda İstanbul Acıbadem Hastanesinde yapılan CABG kalp ameliyatı neticesinde almış olduğu 26/05/2014 tarihli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 60 (altmış) gün istirahat verildiğinden, 01-02-03-04-07/07/2014 tarihlerinde yapılacak İl Genel Meclisi toplantılarına katılamayacak olan Erkan ÖZYAZICI’nın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 21. maddesi hükümleri uyarınca izinli sayılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 Madde 4:İlimiz  Borçka  İlçesine  bağlı  Çifteköprü  Köyü  Merkez  Mahallesinin  İçme   Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Borçka İlçesine bağlı Çifteköprü Köyü Merkez Mahallesinin İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması ile ilgili düzenlenen 12/06/2014 tarih ve 12 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan İlimiz Borçka İlçesine bağlı Çifteköprü Köyü mevkiindeki Q=0.70 lt/sn verimli Nokohe 1 membasının Q=0.65 lt/sn’lik kısmının Artvin İli Borçka İlçesi Çifteköprü Köyünün Çiftepınar Mahallesine, Q=1.0 lt/sn verimli Nokohe 2 ile Q=0.30 lt/sn verimli Nokohe 3 membalarından toplamda Q=0.70 lt/sn’lik kısmının, İlimiz Borçka İlçesine bağlı Çifteköprü Köyü Merkez Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5:İlimiz  Merkez   İlçesine   bağlı   Sakalar   Köyünün   İçme   Suyu  ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 06/06/2014 tarih ve 68 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sakalar Köyünün İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsis kararı alınması ile ilgili düzenlenen 16/06/2014 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Merkez İlçesine bağlı Sakalar Köyü mevkiindeki Q=0.50 lt/sn verimli Büyükdere membasının Q=0.50 lt/sn’lik kısmının, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Sakalar Köyünün içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6:10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

 K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden;

İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1.dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek 8.dereceli Mühendis kadrosunun alınmasına, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadronun yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7:10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir. İl Özel İdaresinde mevcut çalışmakta olan Memur ve işçi personeller için 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden;

1-İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında İnşaat Teknikeri olarak görev yapan Necati AYDIN İstanbul Başakşehir Belediyesine naklen atanmış olup, 28/05/2014 tarihinde görevinden ayrılmasının Meclisin bilgisine sunulmasına,

2-İl Özel İdaresi Yardımcı Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12.dereceli Hizmetli kadrosunun iptal edilerek 5.dereceli Hizmetli kadrosunun,

3-İl Özel İdaresi Yardımcı Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12.dereceli Aşçı kadrosunun iptal edilerek 5.dereceli Aşçı kadrosunun alınmasına, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8:İl Özel İdaresi  makine  parkında  yer  alan iş  makinelerinin  yetersiz  olması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin alınabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/d.maddesi hükümleri uyarınca idareye borçlanma yetkisi verilmesi.

K A R A R : İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmakta olan araç ve iş makinelerinin yetersiz olması nedeniyle ihtiyaç duyulan 4 adet Greyder, 2 adet Kepçe, 3 adet Toprak Silindiri, 1 adet Asfalt Silindiri, 3 adet Paletli Ekskavatör, 3 adet 21 tonluk Kırıcı, 2 adet Paletli Mini Ekskavatör, 3 adet 8 tonluk Kırıcı, 3 adet Beko Loder, 4 adet Kompresör, 1 adet Minibüs ve 10 adet 4×4 Pikap satınalınabilmesi için idareye borçlanma yetkisi verilmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 adet Greyder, 2 adet Kepçe, 3 adet Toprak Silindiri, 1 adet Asfalt Silindiri, 3 adet Paletli Ekskavatör, 3 adet 21 tonluk Kırıcı, 2 adet Paletli Mini Ekskavatör, 3 adet 8 tonluk Kırıcı, 3 adet Beko Loder, 4 adet Kompresör, 1 adet Minibüs ve 10 adet 4×4 Pikap satınalınabilmesi için İl Özel İdaresinin bütçe imkânları yeterli olmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (d) bendi gereğince İl Özel İdaresine 6.500.000,00.-TL’lik borçlanma yetkisi verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9:Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla yatırım programında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ortaöğretim Kurumları ödeneklerinin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması.

K A R A R : Artvin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/06/2014 tarih ve 78157319/ 841/2582755 sayılı yazılarına istinaden, “Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi amacıyla 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 44.08.42.00.00/09.1.2.01.000/05/06.7.0.00 harcama kalemine ayrılan eğitim yapıları onarım ödeneğinden;

Ardanuç Köylere Hizmet Götürme Birliğine 100.000,00.-TL, Arhavi Köylere Hizmet Götürme Birliğine 70.000,00.-TL, Borçka Köylere Hizmet Götürme Birliğine 100.000,00.-TL,  Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliğine 100.000,00.-TL, Murgul Köylere Hizmet Götürme Birliğine 20.000,00.-TL, Yusufeli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 20.000,00.-TL, Şavşat İlçesine 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca tahsis edilip Şavşat Malmüdürlüğü aracılığıyla İl Özel İdaresi bütçesinin 44.08.00.62.07/09.1.2.00.000/08/03.0.00 harcama kalemine aktarılan 100.000,00.-TL’nin indirilerek Şavşat Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 10:İl Genel Meclisimizin 10/01/2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile hazırlanan İl Özel İdaresinin 2014 yılı yatırım programında yer alan Ardanuç İlçesine ait sıcak asfalt kaplama yatırım programının değiştirilmesi.

K A R A R : Ardanuç Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 14/05/2014 tarih ve 83578209-349/789 sayılı yazılarına istinaden, İl Genel Meclisimizin 10/01/2014 tarih ve 8 sayılı kararında İl Özel İdaresi 2014 yılı yatırım programında yer alan Ardanuç İlçesine ait sıcak asfalt kaplama programı değişikliğine ilişkin hazırlanan;

İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım Programının 13. sırasında yer alan Cevizli Köyü 1 km, 37. sırasında yer alan Soğanlı Köyü Ciğo Mahalle Yolu 1 km ve 40. sırasında yer alan Tütünlü Köyü 1 km. olmak üzere toplam 3 km. sıcak asfalt kaplama programının iptal edilerek, İl Özel İdaresi 2014 yılı Yatırım Programının 18.sırasında yer alan Güleş Köyü 2 km ve 42.sırasında yer alan Yukarıırmaklar, Ustalar, Kutlu ve Kapı Köyü Grup yolu 1 km. olarak değiştirilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

0 comments