MADEN GEZİ HEYETİ RAPORUNU AÇIKLADI!

Artvin İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, bazı muhtarlar ve bazı STK temsilcileri ile birlikte 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen maden bölgeleri gezisine ilişkin beklenen raporunu kamuoyuna açıkladı.   İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu tarafından geziye katılan kişi ve STK temsilcilerinin ortak görüşü olan raporunu kamuoyu ile paylaşırken, raporda maden şirketi ile Artvin halkı arasında […]

meclisuyeleri-gezi-05
Artvin İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, bazı muhtarlar ve bazı STK temsilcileri ile birlikte 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen maden bölgeleri gezisine ilişkin beklenen raporunu kamuoyuna açıkladı.   İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu tarafından geziye katılan kişi ve STK temsilcilerinin ortak görüşü olan raporunu kamuoyu ile paylaşırken, raporda maden şirketi ile Artvin halkı arasında diyalog yollarının açık tutulması noktasında çağrıda bulunuldu. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu tarafından açıklanan raporun giriş bölümünde gezinin amaçları ve hedefleri hakkında açıklamada bulunuldu.
Açıklamanın başlangıcında; “İlimizde 20 Şubat’tan bu yana medya ve halk tarafından madenlerin çıkarılması ile ilgili olarak;  9 Mart tarihinde İl Genel Meclis Üyelerimizin tamamı ile Cerattepe’yi ziyaret ettik. Birçok yanlış bilgilerle bilgilenmiş olduğumuzu gördük. Bu bağlamda ülkemizin diğer yerlerinde açık ve kapalı galeri şeklinde yapılan madenciliği yakından görmek; sektörün ekonomik ve çevre etkilerini müşahede etmek maksadıyla meclis öncülüğünde, 19-26 Mart tarihleri arasında seyahat tertip ettik. Sayın Valimiz dahil bir çok kesimle istişare de bulunduk.
Bu programda İl Genel Meclis Üyelerimizin yanında, belediye meclis üyelerine, muhtarlara, sendikalara, siyasi parti teşkilatlarına, nakliye ve şoförler cemiyetine, teknik personel desteği için çevre, tarım ve il özel idaresine, yerel basın mensuplarına ve Yeşil Artvin Derneği yöneticilerine programa katılım yönünde davette bulunduk.
Davetimizin her kesimden olumlu karşılık bulduğunu ifade etmek isteriz. 22 Kişilik heyetle yapılan bu seyahat son derece olumlu geçmiştir” ifadelerine yer vererek gezinin son derece olumlu geçtiği vurgusunda bulunuldu.
Raporda Önerilerde Açıklandı
Maden gezisine katılan İl Genel Meclis üyeleri adına İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu tarafından yapılan açıklamada maden gezisi sonrasında Artvin’in en önemli gündem maddesi olan Cerattepe maden projesine ilişkin 13 maddelik önerilerde de bulunuldu. Kamuoyu ile paylaşılan raporun öneriler bölümünde tek tek öneriler paylaşılarak diyalog yollarının açık tutulması noktasında tavsiyede bulunuldu. Raporun öneriler bölümünde ise; “ Halkın kaygılarını gidermek için sürekli bilgilendirme yapmak gerekli.
‘Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir’ sözünün ‘ çok gezenin’ bildiği kanaatine ulaşmış olduk. Seyahat sonunda görüşlerimizi özetler isek;
1-Halkın kaygılarını gidermek için bu tür bilgilendirmelerin gerektiği,
2-Panel, toplantı ve brifinglerin karşılıklı güven ortamını arttırdığı, bu nedenle sürekli yapılması gerektiği,
3-Teknik bilgi, bilimsel verilerin halka doğru aktarılmasının toplumsal uzlaşıyı sağlayacağı,
4- İletişim kanallarının açık tutmasının art niyetli olan kişileri devre dışı bırakacağı,
5-Ülke gelişiminde madenlerin ne kadar elzem olduğunun etkili şekilde anlatılmasının gerektiği,
6-Çevreye zarar vermeden madenciliğin yapılabildiğini insanlara bilimsel şekilde anlatılması gerektiği,
7-Ruhsat alanının ÇED alanına çekilerek yerleşim yerlerinde herhangi bir çalışmanın olmayacağının ifade edilmesi gerektiği,
8-Yer altı suyu, su analizi, toprak analizi, hava kalitesi ve heyelan gibi konular hakkında aktif inceleme ölçüm yapılması ve sonuçların takip edilmesi gerektiği,
9-Kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşundan oluşan bir komisyonun valilik nezdinde kurularak düzenli denetim yapılmasının sağlanması gerektiği,
10-Sosyal sorumluluk politikalarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi gerektiği,
11-Sivil toplum örgütleri, halk içerisindeki kanaat önderleri ile belirli program dahilinde maden sahalarının nasıl işletildiğinin gösterilmesinin olumlu olacağı,
12-Madencilik, turizm ve diğer sektörlerin birlikte ekonomik güç olarak yapılabileceğinin kamuoyuna anlatılması gerektiğinin,
13-Maden çıkaracak firma ile halk arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği;
Bunun gibi tespitler çoğaltılabilir, ilgili yerlere iletilerek bundan sonraki süreç için çalışmaların yapılması, sonuç ve kanaati ile davetimize icabet etmek isteyip gelemeyenler için tekrar bir seyahatin yapılabileceğini, seyahate katılan arkadaşlarımızın ortak görüşü olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan bu rapor Artvin gündeminde önemli bir yer tutacağı tahmin edilirken Cerattepe maden projesinin taraflarının rapor hakkındaki görüşlerinin nasıl olacağı ise merak uyandırıyor.
kaynak: 08haber
meclisuyeleri-gezi-06 meclisuyeleri-gezi-05 meclisuyeleri-gezi-04

0 comments